ХИТРЫЙ

1. hiyləgər, kələkbaz, bic; 2. bacarıqlı, məharətli; 3. dolaşıq, mürəkkəb, çətin
ХИТРОСТЬ
ХИЩНИК

Digər lüğətlərdə