ШЕРСТЬ

1. yun; 2. tük; 3. yun iplik; 4. yun parça; 5. rəng (heyvanlarda)
ШЕПТАТЬ
ШИРИТЬ

Digər lüğətlərdə