ЩАДИТЬ

1. aman vermək, rəhm etmək, bağışlamaq, rəhm gəlmək, yazığı gəlmək, taqsırından keçmək; 2. qorumaq, gözləmək, hifz etmək, muğayat olmaq, &
ЩАВЕЛЬ
ЩЕБЕНИТЬ

Digər lüğətlərdə