ЩЕДРЫЙ

1. səxavətli, əliaçıq; 2. qiymətli; 3. bol, çoxlu
ЩЕДРОСТЬ
ЩЕКА

Digər lüğətlərdə