ЩЕЛИНА

böyük çatdaq, böyük çat, yarıq
ЩЕЛЕВАТЫЙ
ЩЕЛКАТЬ

Digər lüğətlərdə