ЩЕМИТЬ

1. sıxmaq, qüssələndirmək
ЩЕЛЬ
ЩЕНОК

Digər lüğətlərdə