багъри

родной, родимый.

багърагъун
багъча

Digər lüğətlərdə