ТАБВАЛ

\[ттабвал\] 1. yalanlıq, yalan olma, düz olmama, doğru olmama, əsli olmama, əsilsizlik; 2. yalan, hiylə, kələk.
ТАБВАЛ
ТАБДИЛ

Digər lüğətlərdə