РАБОТА

ж 1. (müxtəlif mənalarda) iş; 2. əmək, məşğələ, qulluq; 3. əsər; научные работы elmi əsərlər; ◊ взять в работу qəti təsir göstərmək; iş üstünə qoymaq; египетская работа bax египетский; сизифова работа bax сизифов; работа горит в руках əldən zirəkdir.

РАБОЛЕПСТВОВАТЬ
РАБОТАТЬ

Digər lüğətlərdə