РУННЫЙ

прил. balıq sürüsü -i[-ı].

РУНИЧЕСКИЙ
РУНО

Digər lüğətlərdə