УВЛЕЧЬ

сов. 1. aparmaq, çəkib aparmaq, çəkmək, sürükləmək; волны увлекли брёвна в море dalğalar tirləri dənizə apardı; 2. məc. son dərəcə maraqlandırmaq, cəzb etmək, cəlb etmək; 3. məc. məftun etmək, valeh etmək; игра актёра увлекла всех зрителей aktyorun oyunu tamaşaçıları valeh etdi.

УВЛЕЧЁННЫЙ
УВЛЕЧЬСЯ

Digər lüğətlərdə