ЮЖАНИН

м (мн. южане) cənublu, cənub əhli.

ЮДОФОБСТВО
ЮЖАНКА

Digər lüğətlərdə