ДАВИТЬ

1. Əzmək, basmaq, tapdalamaq; 2. Sıxmaq, təzyiq etmək, zülm etmək; 3. Boğmaq
ГУСЬ
ДАВЛЕНИЕ

Digər lüğətlərdə