ДЕФЕКТ

defekt, qüsur, eyb, zələ
ДЕТЬ
ДЕФИЛИРОВАТЬ

Digər lüğətlərdə