РАДЕТЬ

1. kömək etmək, himayə etmək, can yandırmaq; 2.yüyürmək, atılıb – düşmək
РАДЕНИЕ
РАДИКАЛЬНО

Digər lüğətlərdə