УБОРКА

1. yığım, toplama, yığma; 2.qaydaya salma, yığışdırma, təmizləmə; 3. bəzəmə, bəzədilmə
УБОР
УБРАТЬ

Digər lüğətlərdə