ХВАЛА

mədh, tərif, alqış
ХАРАКТЕРИСТИЧНОСТЬ
ХВАЛИТЬ

Digər lüğətlərdə