ХИМИЯ

kimya, kimyəvi tərkib
ХВОЯ
ХИРУРГ

Digər lüğətlərdə