ХМЕЛЬ

keflilik, sərxoşluq, xumarlanma, nəşələnmə
ХЛЫСТ
ХМУРИТЬ

Digər lüğətlərdə