ЮРИСТ

1. hüquqşünas; 2. hüquq fakültəsi (məktəbi) tələbəsi
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЮРКИЙ

Digər lüğətlərdə