АДЕПТ

м köhn. (təlim, nəzəriyyə və s.) tərəfdar(ı).

АДЕНОЛОГИЯ
АДЖАРЕЦ

Digər lüğətlərdə