ЯВИТЬ

сов. tənt. göstərmək: явить пример мужества mərdlik nümunəsi göstərmək.

ЯВАНСКИЙ
ЯВИТЬСЯ

Digər lüğətlərdə