НАВЫК

1. Vərdiş, bacarıq; 2. Təcrübə, səriştə; 3. Adət
НАВРЕДИТЬ
НАВЯЗЧИВЫЙ

Digər lüğətlərdə