ОБЗОР

1. Gözdən keçirmə; 2. Görünüş sahəsi; 3. Xülasə,icmal (qısa məlumat)
ОБЗАВЕДЕНИЕ
ОБИДЕТЬ

Digər lüğətlərdə