ОБМАН

1. Aldatma; 2. Aldanma; 3. Yalan, hiylə, kələk, fırıldaq
ОБЛОМАТЬ
ОБМАНУТЬ

Digər lüğətlərdə