ПЯТНО

1. Ləkə; 2. Xal, qaşqa
ПЯЛИТЬ
РАБ

Digər lüğətlərdə