РАВНО

1. eyni dərəcədə, ....kimi; 2. həmçinin, habelə, eləcə də
РАВНИНА
РАВНОБЕДРЕННОСТЬ

Digər lüğətlərdə