ЩЕКА

1. yanaq; 2. xüs. yan tərəf, yastı tərəf; 3. xüs. kəlbətin ağzı
ЩЕДРЫЙ
ЩЕКОЛДА

Digər lüğətlərdə