ЮБКА

1. tuman, yubka;
ЮБИЛЕЙ
ЮВЕЛИР

Digər lüğətlərdə