ЮРТА

alaçıq, çadır
ЮРТ
ЮСТИРОВАТЬ

Digər lüğətlərdə