ЯВНО

1. açıq, aydın, açıqcasına, açıq – aydın, şübhəsiz
ЯВЛЕНИЕ
ЯВНЫЙ

Digər lüğətlərdə