ЩЕЛЬ

ж 1. çatdaq, çat, yarıq: 2. xəndək, səngər.

ЩЕЛЧОК
ЩЕЛЯСТЫЙ

Digər lüğətlərdə