ДАТА

tarix (məktub, sənəd və s)
ДАРМОЕД
ДАТЬ

Digər lüğətlərdə