ДАТЬ

1. Vermək; 2. Vurmaq, çəkmək
ДАТА
ДАЯНИЕ

Digər lüğətlərdə