ИДТИ

1.getmək, hərəkət etmək, yerimək; 2. Axmaq, tökülmək, gəlmək; 3. Qalxmaq, çıxmaq; 4. Girmək, daxil olmaq; 5. Işləmək
ИДЕЯ
ИЕРОГЛИФ

Digər lüğətlərdə