НАЕМ

1. Muzdla tutma, tutulma; 2. Kirə etmə, kirələmə, icarəyə götürmə; icarə, kirə; 3. Muzd
НАДУТЬ
НАЖИМ

Digər lüğətlərdə