ЮГО-ЗАПАД

cənub – qərb
ЮГО-ВОСТОК
ЮГУРТ

Digər lüğətlərdə