ТАБ4

1. nəm, yaşlıq, rütubət; таб чӀугун nəm çəkmək; 2. rütubətli, yaş, nəm; таб гьава rütubətli hava; таб кӀарас yaş odun; 3. nəm çəkmiş, nəmli, höyüş; таб векь höyüş ot; таб квай a) nəmli, nəm, azca yaş, rütubətli; b) məc. elastik, asanlıqla əyilə bilən, əyilgən (məs.: çubuq); таб авун nəm etmək, rütubətləndirmək, nəmləndirmək, yaşlatmaq.
ТАБ
ТАБ-ГЬЕНЛЕ