ТА

ТА

мест. ж bax тот; та книга o kitab.

ТОТ, ТА, ТО

мест. (мн. те) 1. o; с того времени o zamandan bəri; 2. o biri; на том берегу o biri sahildə; 3. (“не” inkar ədatı ilə) başqa, digər, başqası; он сел не в тот вагон o, başqa vaqona minmişdir; он стал не тот o, tamamilə dəyişmişdir; 4. biri, digəri, o birisi; тот танцует, а тот поёт biri oynayır, digəri isə oxuyur; 5. в знач. сущ. тот м, та ж, то ср; тот был настоящий друг o əsl dost idi; то было вчера o dünənki söhbət idi; ◊ и без того onsuz da; да и то сказать həqiqətən, doğrudan da; до того, что... o dərəcədə ki...; не без того onsuz olmaz ki, müəyyən dərəcədə hə; ни с того ни с сего səbəbsiz olaraq, səbəbi bilinmədən; ...тому назад ...qabaq, ...əvvəl, ...irəli; два года тому назад iki il (bundan) əvvəl; и тому подобное (и т.п.) və habelə (və h.b.); к тому же bir də ki, üstəlik, həm də; того и гляди bax глядеть; тог свет o dünya; тот или другой; тот или иной bu və ya digər(i); bu ya o biri(si); более того bax более; паче того bax паче; не то, что (чтобы) demək olmaz ki...; то-сё; то да сё; (и) то и сё filan, filan və i.a.; ни то, ни сё 1) nə ondandır, nə bundan; 2) ortabab; то и знай həmişə, daima; того и жди bax ждать; во что бы то ни стало necə olursa olsun; встать не с той ноги ovqatı təlx olmaq; если (уж) на то пошло indi ki belə oldu...; не на того (ту) напал mən sən deyən deyiləm; ни тем будь помянут bax помянуть.

СЯМ
ТАБАК

Digər lüğətlərdə