э-ге-ге

межд.; см. эге
э
э-хе-хе

Digər lüğətlərdə