О

haqqında, barəsində, xüsusunda, dair
НЯНЧИТЬ
ОБАЛДЕТЬ

Digər lüğətlərdə