-ко

частица.; нар.-разг. = -ка. Глянь-ко в окошко!
-арт
-либо