ABIRLAŞMAQ

ABIRLAŞMAQ – HƏYASIZLAŞMAQ Məzəmmətdən sonra abırlaşmışdır. Sədrin müdafiəsindən ruhlanan Lal Hüseyn daha da həyasızlaşdı (M.İbrahimov).

ABDAL
ABIRLI