ABIRLI

ABIRLI – HƏYASIZ Arvad, Səfər pis oğlan deyil, atası da bir abırlı kişidir (Ə.Haqverdiyev); Tez ol aç qapını, həyasız qarı! (A.Şaiq).

ABIRLAŞMAQ
ABIRSIZ

Значение слова в других словарях