ACIDİL

ACIDİL – ŞİRİNDİL Qoca bağban sərt təbiətli, acıdil, əsəbi və daima savaşan arıq kişi idi (M.Hüseyn); Gülüş şirindil qadındır.

ACGÖZ
ACIQLI

Значение слова в других словарях