CAĞLAMAQ

огораживать тыном
CAĞILTI
CAĞLANMAQ

Digər lüğətlərdə