CAĞLANMAQ

огораживаться тыном
CAĞLAMAQ
CAH-CALAL

Digər lüğətlərdə