DABANBALIĞI

I
сущ. зоол. карась (пресноводная рыба сем. карповых)
II
прил. карасий, карасиный, карасёвый. Dabanbalığı kürüsü карасёвая (карасья) икра
DABANALTILIQ
DABANBASARAQ

Digər lüğətlərdə