MÖHKƏMLƏNMƏ

сущ. от глаг. möhkəmlənmək , упрочение, укрепление. Demokratiyanın möhkəmlənməsi укрепление демократии, iqtisadi qüdrətin möhkəmlənməsi укрепление экономической мощи
MÖHKƏMLƏNDİRMƏK
MÖHKƏMLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə