TÁBEL

[ alm. Tabella]
1. Cədvəl.
2. Fəhlə və qulluqçuların işə gəlibgetmələrini qeydə almaq üçün jetonlu lövhə (habelə jetonun özü) və ya dəftər. Tabelə qol çəkmək.
TABEİYYƏT
TABELÇİ

Значение слова в других словарях